Prosjekter

Vi håndterer både store og små prosjekter fra tidlig mulighetsstudie til prosjektering og oppfølging i byggefase.

landskapsplan-Herdla_edited.jpg

Biologen - Herdla

I forbindelse med etablering av gjestehus på Herdla ble Paraply Landskap engasjert i utformingen av utearealene. Uteområdene oppgraderes med fine materialer, beplantning og funksjoner. Hovedfokuset var å etablere gode oppholdsareal for aktivitet og opphold i sol samtidig som man får til en viss grad av skjerming fra vind og vær. Frokostplassen, amfiet, ny gangveg langs sjøen og tilgjengeliggjøring av havet med etablering av ny strand og sitteplass.

LAndskapsplan til nettside.jpg

Brygge i Norheimsund sentrum

Vi har tegnet et forslag til hvordan et sameie i Norheimsund sentrum kan oppgradere arealet ned mot sjøen for å skape et samlingspunkt for beboerne og for besøkende. Hovedfokuset var å skape steder der man kan nyte utsikten av sjøen og redusere følelsen av å sitte på en stor åpen plass. Derfor tegnet vi benker med vegetasjonskasser bak benkene. På området for "snøtipping" plasseres fluktstoler gjennom sommerhalvåret som flyttes vekk på vinteren.

o9ss.JPG

Siramat

I 2019 deltok Paraply Landskap i en konkurranse arrangert av DOGA, Innovasjon Norge og Nordic Edge. Flere tram skulle se på utfordringer og muligheter for den lille øykommunen Utsira. Paraply satt sammen et team av kompetente marinbiologer og ansatte i Paraply og utarbeidet et forslag om å produsere bærekraftig sjømat på Utsira. Produksjonen vil skape nyye arbeidsplasser og være en brikke i å hindre fraflytting og sikre tilflytting til kommunen. Produksjonen vil være et testsenter for sjømatproduksjon på steder som er utsatt for mye vær og vind. Vi gikk av med seieren til slutt og jobber i dag videre for å dra prosjektet i mål med Innovasjon Norge på laget! På bildet offentliggjør statsråd Nicolai Astrup vinnerne av konkurransen på Nordic Edge Expo konferansen 2020.
Du kan lese mer her: https://doga.no/aktuelt/seier-til-fleksibel-mobilitet-og-barekraftig-havbruk/?fbclid=IwAR06XcprxPE3s-Cop66DGjT3oduBibH1Mki59H5qUmIqkGSFjKCyGeMhDdg

nettside.JPG

Pareliusveien Oslo

Vi ble kontaktet av et sameie i Oslo for å se på muligheter for enkle oppgraderinger av deres innkjørsel til boligene. Vi foreslo å aktivisere den lille grønne flaten de hadde på tomten og konstruere bedre murer og trapper. Vi foreslo også vegetasjon, materialer og laget en belysningsplan.

1810 Landskapsplan-19,5,21.jpg

Lærerhøgskolen Bergen

Vi er prosjekterende Landskapsarkitekter på gamle lærerhøgskolen i Bergen. Bygningsmassen skal rehabiliteres og romme Bergen inkluderingssenter. Landskapet skal transformeres og organiseres for å bygge opp under BUILDING DIGNITY tankegangen.  BUILDING DIGNITY er en praksis der en  setter innbyggerne i sentrum i by- og stedsutvikling.

Situasjonsplan 08.06.2021.jpg

Skaparhuset i Førde

Skaparhuset i Førde skal blant annet romme en trampolinepark, rom for høgskolen på Vestlandet og cafe. Som landskapsarkitekter ble vi engasjert for å tilpasse utearealene til det som skjer på innsiden av bygningene. Det er lagt til rette for at en autonom buss skal kunne slippe av og uteservering for cafe i solen. Det ble foreslått at parkeringsplassene utføres i drenerende materialer og at det beplantes rundt parkering for å i størst mulig grad få området til å fremstå grønt.

Landskapsplan Åmsosen 18.05.2021.jpg

Åmsosen sjøpromenade

Bedrifen Hatteland holder til i Åmsosen i Rogaland. Paraply ble engasjert for å programmere sjølinjen i sentrum med fokus på å tilrettelegge for marinbiologisk mangfold og aktivisering av innbyggerne. Vi foreslo en gangvei som svinger seg i landskapet der man kommer nært på sjøen. Langs gangvegen er det lagt opp til ulike opplevelser i og ved sjøen. Vi har foreslått tiltak som gjør det attraktivt for tang og tare og etablere seg langs hele sjølinjen.

Vaksdal skule - FORELØPIG landskapsplan 19,04,21.jpg

Vaksdal skule

Paraply er prosjekterende landskapsarkitekter når Vaksdal skule skal rives og bygges på nytt. Vi har med utgangspunkt i forprosjektet tegnet detaljer for dekker, helninger, lekeapparater, renovasjonsløsning og planteplan. Nå er vi videre med på oppfølging i byggefase.