top of page

Bømlo rus- og psykiatri

Vi har tegnet uteområdet for nytt senter på Bømlo for rus- og psykiatri. I prosjektet var det viktig å plassere bygningen i en grønn atmosfære og vi har laget gangveier som svinger seg i landskapet rundt bygget. Det ble viktig å se på utsiktene fra bygget og innsynet. I dette prosjektet jobbet vi også en del med hvordan pasienter og pårørende skal komme seg inn på senteret på en verdig måte. Det tilrettelegges også for lek og annen opphold slik at forbipasserende skal kunne bruke området som en naturlig del av området. 

uteomrade-psykisk-helse-og-rusbygg_sks.jpg
snorklypp-psykisk-helse-og-rus_sks.jpg
bømlo.JPG
bottom of page