top of page

Onarheim Barnehage

Uterom 1.jpg
Oversikt uterom 1.jpg
Vintermorgen.jpg
Eksteriør 4.jpg
snitt-b.png

En grønn oase

Vi vant konkurransen om Onarheim Barnehage og jobber nå i forprosjektfase som straks er på vei over i prosjekteringsfase. Prosjektet er basert på "on stage, off stage og backstage" prinsipper og legger godt til rette for barn med ulike behov og personligheter. Gjennom medvirkningsprosess med barnehagens ansatte har vi landet på et uteareal som er dominert av natur og naturlige materialer. Dette skal stimulere motorisk utvikling og koordinasjon  hos barna i tillegg til at det vekker nysgjerrighet og læring. Det er en grønn oase i midtren av atriet med frodig vegetasjon og lekeapparater med naturlig preg. Nede i atriet er hovedfokus på aktiviteter for de små barna. Etterhvert som de blir eldre kan de leke lengre unna inngangspartiene og oppover i bakkene.  En løype slynger seg i terrenget oppover bakkene og oppfordrer til løping eller sparkesykling. 3D visualisering: Holon

bottom of page