top of page

Sandsli 360

199 boliger organisert rundt 3 gårdsrom ved Håvardstunsvatnet på Sandsli. Foto: Ole Harald Dale.

04 IG FEEDPOST Sandsli 3603.jpg
MAL_IG STORIES10.jpg
04 IG FEEDPOST Sandsli 3604.jpg
IMG_7395_edited.png

Sandsli 360 er et boligprosjekt med 199 leiligheter nært tilknyttet til bybanen i Bergen. Bebyggelsen er fordelt på 6 blokker og er organisert rundt flere gårdstun. Her har vi detaljprosjektert gårdstun og natur som skal gi en glidende overgang mot Håvardstunvatnet. Vi har i dette prosjektet har vi benyttet gress som fallunderlag for lekeapparatene og vi følger spent med på hvordan dette vil fungere med tanke på slitasje og bruk. Prosjektet er nå i byggetrinn 2 og i byggetrinn 3 har vi tegnet nydelig vann lek der vi har benyttet takvann fra bygningene. Dette gleder vi oss til å se ferdigstilt!

I tillegg til uteområdene tilknyttet boligene har vi tegnet en sti mot bybanen der fokus er minst mulig inngrep i naturen. 

 

Utbygger: Selvaag Bolig AS

Arkitekt: Holon

Entrepenør: LAB

Foto: TEFOTO

bottom of page