top of page

Kanalveien 52

Paraply har tegnet uteområdene til de nye kontor og næringslokalene som detaljreguleres på Mindemyren. Prosjektet forgrønner området og leder overvann mot kanalen. Hovedfokus har vært å skape intime og urbane uterom mot bybanen og en grønn oase for de som bor og jobber her. 

kanalveien 2.png
kanalveien 9.png
kanalveien 3.jpg
kanalveien 6.png
kanalveien 1.png

Boliger og næring langs bybanen på Mindemyren

Detaljregulering av Kanalveien 52 (K52) startet offisielt opp i februar 2018. Intensjonen er å bygge ut tomten i tråd med nylig vedtatt områdereguleringsplan, med opp mot 15 000 m2 bolig- og næringsformål, med aktiv fasade ut mot Kanalveien. Tomten er ferdig utsprengt, og eksisterende kontorbygg på 6 000 m2 er premissgivende for hvordan tomten kan utnyttes. Det samme gjelder bakenforliggende park og nærmeste naboer i rekkehusbebyggelsen i Svaneviksveien. Planarbeidet skal koordineres opp mot tilliggende planlagte torg, kanal og bybanestopp, og mot tilgrensende detaljreguleringsplan på sørsiden med adresse Kanalveien 54.
Omfang: 2 922m2

Utført for: Rasmusen Eiendom og LAB Eiendom

Arkitekt: Holon 

bottom of page