top of page

Kysthagen

Vi har formet et landskap til dels på et parkeringsdekke som møter naturlekeplassen på en god måte. 

Regnbed tar opp og drenerer vann fra overflatene. Dette gir også en økologisk effekt som er tilpasset sted. 

kysthagen_bilde_2.jpg

Ny boligblokk med 42 leiligheter, samt parkeringsgarasje med boder. Kontorarealer i 1. etasje. Både bygg og uteområder er utformet slik at arealene kan benyttes av alle på en likestilt måte så langt som mulig uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. Næringslokalene vil være universell utformet. Det skal bygges en naturlekeplass med gjenbruksmaterialer på eksisterende terreng.

Utført for: Altus Eiendom AS og Veidekke Entrepenør AS

bottom of page