top of page

Godviksvingene

Et stort næringsområde skal utvikles og bygges på Godvik utenfor Bergen. Paraply er landskapsarkitekter sammen med Weglo Design i dette prosjektet, og jobber med konsept for grønne tak, gjenbruk av materialer på byggeplass, drenerende dekker som tåler stor trafikk og trykk. Til tross for at næringsområde har mye trafikk, jobbes det med å fremme biologisk mangfold og legge til rette for bla. fugler og sommerfugler. Her er bla. vegetasjonsbruk, lyskonsept vannkonsept viktig.

2021 - pågår
Godviksvingene AS

010 3-Image11.jpg
3-Image16.jpg
099 3-Image17.jpg
bottom of page