top of page

Sandsliåsen 59

Img I-Holon.jpg
Img K-Holon.jpg
Img C-Holon.jpg

Boliger på Sandsli

Vi er engasjert av tiltakshaver Selvaag Bolig AS for utforming av landskapet på Sandsliåsan 59. Her utformes rommene mellom boligene. Vi drar naturen inn mellom boliblokkene og skaper intime møteplasser for de som skal bo her. 

Rolle: Landskapsarkitekt i reguleringsfase og videre mot rammeavtale

Periode: 2020 - pågår

Tiltakshaver: Selvaag Bolig AS

Arkitekt: Holon Bergen AS

bottom of page