top of page

Vaksdal skule

Fotograf Trude Brun Wilhelmsen forstørrelse-7385.jpg
Fotograf Trude Brun Wilhelmsen forstørrelse-7412.jpg
Fotograf Trude Brun Wilhelmsen forstørrelse-7408.jpg
Fotograf Trude Brun Wilhelmsen forstørrelse-7366.jpg
Fotograf Trude Brun Wilhelmsen forstørrelse-7451.jpg

Paraply Landskap har prosjektert uterområdene på nye Vaksdal skule. Skolen ble tatt i bruk høsten 2022 og elevene synes å virke svært fornøyd med sin nye skolegård. Vi har med utgangspunktet i forprosjektet tegnet detaljer for dekker, helninger valgt ut lekeapparater, renovasjonsløsning og vegetasjon. Skolen har plass til 110 elever fordelt på 1-7 klasse.

Tiltakshaver: Peab Nordang.

Arkitekt: Holon Bergen.

Fotograf: Trude Brun Wilhelmsen. 

bottom of page