top of page

NLA arrangement hos oss!

Hvilke gode erfaringer har landskapskontorene i Hordaland gjort seg i sine prosjekter gjennom årene? Og hvordan er det å drive et kontor, mellom konsulentene? Vi inviterer et knippe kontorer til å dele sine tanker, i Paraply sine flotte lokaler i Tollboden  Vi får høre fra Kime arkitektur og landskap, Smedsvig landskap og selvsagt Paraply landskap. Avslutningsvis tar Asplan Viak oss med på befaring av Aktiv Tollbodkai.

sandsli360-31.JPG
sykkelvask.JPG

Bli med på vårvask!

Paraply Landskap ønsker å bidra til at flere sykler i byen vår!

 

Vi inviterer i den forbindelse deg med på vårrengjøring av sykkelen. Ta med deg sykkelen så stiller vi med spyleslange, skrubb, sykkelpumper, sykkelolje og en varm kopp kaffe.

Vel møtt:) 

Befaring på transformasjonsprosjekt!

IMG_9467.JPG
IMG_9352.JPG

Vi ha vært på befaring på et prosjekt vi skal sette i gang med ved Kalandsvatnet. Dette er et spennende prosjekt der vi sammen med Kaleidoscope skal transformere et pleiehjem som sist var i bruk i 2017 til boliger med tilhørende uteoppholdsareal og park. Fokuset i prosjektet er gjenbruk av matierialer og vi skal ta i bruk materialer fra bygget og hagen videre i planleggingen av uteoppholdsarealene. 

IMG_9147.JPG

Fagmorgen om gummi-landskap

Takk for fin gjennomgang og diskusjon om bruken av gummi i landskapsarkitektur. Her ble det fin diskusjon i etterkant av presentasjonen og noen sentrale tema var materiale som kan erstatte gummi og hvordan designe for å redusere bruken til det absolutt nødvendige. 

Velkommen til fagmorgen om gummi-landskapet!

Alternative løsninger? Hvordan designer vi for mindre gummidekke?

På fagmorgen vil Live gå gjennom hvordan vi som landskapsarkitekter jobber for å skape spennende uterom med minst mulig bruk av plast i landskapet. 

Futurebuilt hadde nettopp et arrangement som het ”plast nok?” som 
omhandlet dette. 

Naturvernforbundet er bekymret for den økende andelen kunstig materiale i uteområdene til barnehagene og skolene, og da med særlig fokus på falldekke av plast.


VELKOMMEN!

TID: Onsdag 24. januar kl 9.00 - 09.30

STED: Tollbodallmenningen 2A 5004 Bergen. 
(Ring på ringeklokke eller ring 98 46 18 46)

gummi.JPG
IMG_8460.CR2

Arealnøytralitet

Takk til alle som møtte opp på arrangementet vårt og takk for god diskusjon i etterkant av presentasjonen. Hvordan forholder vi som landskapsarkitekter oss til nedbyggning av Norsk natur? 

Furutrær

Velkommen til fagmorgen hos oss!

Fagmorgen om økologisk kompensasjon og arealnøytralitet

Åsa i PARAPLY skrev masteroppgave sammen med naturforvalter Anna Lundstein om økologisk kompensasjon ved vei- og jernbaneutbygging. På fagmorgen vil Åsa gå gjennom prinsippene for arealnøytralitet og pilotprosjekter innen økologisk kompensasjon, og hvilke fordeler og

ulemper det kan ha for naturen ved utbyggingsprosjekter.

 

VELKOMMEN!

 

TID:      Onsdag 17 januar KL. 09.00 - 09.45

STED:  Tollbodallmenningen 2A, 5094 Bergen (ring på ringerklokke eller +47 940 63 788)

Vinner av innovasjonskonkurranse!

Smarte og bærekraftige byer

Paraply Landskap i en konkurranse arrangert av DOGA, Innovasjon Norge og Nordic Edge. Flere team skulle se på utfordringer og muligheter for den lille øykommunen Utsira. Paraply satt sammen et team av kompetente marinbiologer og ansatte i Paraply og utarbeidet et forslag om å produsere bærekraftig sjømat på Utsira. Produksjonen vil skape nye arbeidsplasser og være en brikke i å hindre fraflytting og sikre tilflytting til kommunen. Produksjonen vil være et testsenter for sjømatproduksjon på steder som er utsatt for mye vær og vind. Vi gikk av med seieren til slutt og jobber i dag videre for å dra prosjektet i mål med Innovasjon Norge på laget! På bildet offentliggjør statsråd Nicolai Astrup vinnerne av konkurransen på Nordic Edge Expo.

 

Du kan lese mer

her: https://doga.no/aktuelt/seier-til-fleksibel-mobilitet-og-barekraftig-havbruk/ 

Og her:

http://www.arstadposten.no/2020/09/24/unge-bergensere-med-gronn-innovasjonsseier/

Tiltakshaver: DOGA, Innovasjon Norge, Nordic Edge

bottom of page