top of page

Strandebarmheimen

Strandebarm omsorgssenter består av 26 boenheter i tillegg til dagsenterfunksjon. Landskapet er opparbeidet med en sansehage og flere oppholdssoner som stumulerer til aktivitet. Det er tilrettelagt for kommunikasjon mellom omsorgssenteret og  barneskolen i nærheten.

Adresse: Strandebarmvegen 530

Entepriseform: Totalenteprise

Status: Ferdigstilt

Tiltakshaver: Kvam Herad

Når: 2020 - 2023

Arkitekt: Holon Bergen AS

IMG_3682.JPG
IMG_20230609_134559.jpg
IMG_20230609_133808.jpg
IMG_20230609_133547.jpg
IMG_20221103_125928.jpg
Skjermbilde.JPG
bottom of page