top of page

Bergen Inkluderingssenter

ååååå.jpg
åå.jpg
ååå.jpg

Gamle Lærerhøyskolen på Landås

Den gamle lærerhøgskolen i Bergen blir til et nytt inkluderingssenter på Landås, som står ferdig i løpet av 2024. Senteret har som formål å fremme inkludering og verdighet, og tilby variasjon innen idrett- og kulturtilbud. En viktig del av arbeidet har også vært å skape en åpenhet til nærmiljøet og frivillig organisasjoner.  

Bygningsmassen er rehabilitert og rommer Bergen inkluderingssenter, og utearealene. Landskapet er transformert og organisert for å bygge opp under BUILDING DIGNITY tankegangen.  BUILDING DIGNITY er en praksis der en setter innbyggerne i sentrum i by- og stedsutvikling. Den gamle atriet er flyttet fra taket og ned til bakken og gjenbrukes som drivhus. Paraply sin rolle i prosjektet har vært å detaljprosjekterte og oppfølging i byggefase.

 

Interessert i å vite mer om inkluderingssenteret anbefaler vi å se denne filmen Bergen kommune har laget Bergen inkluderingssenter på Landås (youtube.com)

 

Byggherrer: Bergen kommune

Tiltakshaver: LAB

Arkitekt: HLM Arkitektur

bottom of page