top of page

Arbeidsområder

Utearealer på barnehager og skoler

Utearealer for omsorgsbygg

Sansehager og takhager

Overvannsplaner

Boligprosjekter

Parker

Byrom

Utomhusplaner

Landskapsanalyser

Analyser i forbindelse med reguleringsplaner

Plandokumenter

Overvannshåndtering

Prosjektering av landskap

Utomhusanlegg

Konseptutvikling 

Planteplaner og vegetasjonsvalg

PROGRAMVARE

Rewit (3D)

Autocad 

Adobe pakke (Illustrater, indegisn, photoshop etc.)

Sketchup (3D)

d.jpg
Arbeidsområder: About
bottom of page