Under Paraplyen

Åsa Haaland

Daglig leder og partner

By- og regionplanlegger

asa@paraplylandskap.no

Tlf: 94063788

Spesialitet: Stedsanalyser, mobilitetsplan, mobilitetsanalyse, handelsalyse, planbeskrivelse, plandokumenter, planbestemmelser, naturmangfoldsrapport, marin design.

Åsa1.jpg

Live Smelvær Høgelid

Partner

Landskapsarkitekt MNLA

live@paraplylandskap.no

Tlf: 98461846

Spesialitet: Uteområder for barn og unge, overvannshåndtering, sansehager, takterrasser, tidligfase, skisseprosjekt, prosjektering. 

Live1.jpg

Mahshid Alikhah

Senior Landskapsarkitekt MNLA

mahshid@paraplylandskap.no

Tlf: 94063180

Speisialitet: Prosjektering, detaljering, gater og plasser, materialbruk, kontor og boligområder. 3d modellering. 

Mahshid.jpg
 

Faglig samarbeid

Vibete Weglo
Weglo Design Plan & Landskap AS
www.weglo-design.no

IMG_8341.jpg