top of page

Åsa Haaland

By- og regionplanlegger

Daglig leder og partner

asa@paraplylandskap.no

Tlf: 94063788

Åsa er spesielt opptatt av planlegging i fjæra og driver med fridykking på fritiden. Hun bistår i med utarbeidelse av utomhusplaner, skisser, planteplaner, belysningsplaner etc. 

Spesialitet: Stedsanalyser, mobilitetsplan, mobilitetsanalyse, handelsalyse, planbeskrivelse, plandokumenter, planbestemmelser, naturmangfoldsrapport, marin design.

Åsa1.jpg

Mahshid Alikhah

Senior Landskapsarkitekt MNLA

mahshid@paraplylandskap.no

Tlf: 94063180

Mahshid er eksperten vår på detaljprosjektering og har mange års erfaring med dette. Hun utarbeider utomhusplaner, snitt, detaljer og har en god forståelse av terrengtilpasninger og avrenning. 

Speisialitet: Prosjektering, detaljering, gater og plasser, materialbruk, kontor og boligområder. 3d modellering. 

Mahshid.jpg

Live Smelvær Høgelid

Landskapsarkitekt MNLA

Partner

live@paraplylandskap.no

Tlf: 98461846


Live er spesielt opptatt av åpen overvannshåndtering og grønne uterom. 

Spesialitet: Uteområder for barn og unge, overvannshåndtering, sansehager, takterrasser, ombruk, design for biologisk mangfold, tidligfase, skisseprosjekt, prosjektering. 

Live1.jpg

Magdalena Renkas

Landskapsarkitekt MNLA

magdalena@paraplylandskap.no

Vi er så heldige som har fått tak i Magdalena, som starter hos oss i løpet av høsten. Hun kommer fra en jobb i Florø hvor hun har jobbet i 3 år. 

Magdalena svart hvitt_edited.jpg

Sangee Murugesu

Landskapsarkitektstudent

Sommervikar

sangee@paraplylandskap.no

48140612

Sangee går siste året på Landskapsarkitektur ved NMBU har planer om å skrive master med fokus på bærekraft.

Han er spesielt opptatt av blågrønne strukturer i byer og tettsteder. 

På fritiden driver han med fotball og spiller på Nordavind IL.   

IMG_0942.JPG
Fagfolkene: Team

Faglig samarbeid

Fagfolkene: Team

Vibeke Weglo
Weglo Design Plan & Landskap AS
www.weglo-design.no

weglo.JPG

Holon Arkitektur
I noen prosjekter dukker det opp problemstillinger som bygningsarkitekter best kan svare på er Holon en sparringspartner.

Desktop-HOLON-white-1020x478_edited_edited.jpg

Sentral godkjenning tiltaksklasse 2

hvit-bakgrunn-og-sort-bakgrunn_edited_edited_edited.png
bottom of page